Saya

Ko siaman bara
Yira silamamou la
Ko saya kétö
Ko saiman bara
Yira adamadénnou ra
Ko saya kétö
Ni n'n ka m'miri
Wo tara
Karikiyama
Ni n'n ka m'miri
Wolo na béré na
O tara hariki yama
Ko siama bara
Yira silamalou la
Ko saya kétö
Ko saiman bara
Yira adamadennou ra
Ko saya kétö
Yira adamadénou ra
Ko saya kétö
An gnan séli
An gne hiné
An gné djaja bö
An gné di ya gnön gné
Djaja dounouya
Té soyé
Ka siaman baka
Yira silamou la
Ko saya kétö
Ko siaman bara
Yina admadennoura
Ko saya kétö
An gné diya gnon gné
Dounouya té so yé
An gné ké gnön fé
Dounouya té so yé
Ko siaman bara
Yira silamalou
Ko saya kétö
Ko saman bara
Yira simalalou la
Ko saya kétö
Ko saiman bara
Yira admadennou ra
Ko saya kétö..

Músicas mais populares de Tiken Jah Fakoly

Outros artistas de Reggae