Final Audition Ep. 3 UF

Powaaa waaa waaaah...
weck weck wick Hahahaha hae...
Dun-dun da da-da-dun-da Dun-dun da da-da-dun-da Dun-dun da da-da-dun-da
Dun-dun da da-da-dun-da Dun-dun da da-da-dun-da Dun-dun da da-da-dun-da
I WILL MAKE YOU UNDERSTAND
Dãdãdã dãn dã,Dãdãdã dãn dã dã dã,Dãdãdã dãn dã dã dã, da da di di din do do
Oh oh ãh, oh-óh
Dun-dun da da-da-dun-da
Oh oh ãh, oh-óh
Dundu, dun, dun dun DUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUN Dun-dun da da-da-dun-da
Dun-dun da da-da-dun-da Dun-dun da da-da-dun-da(hwaon!) Dun-dun da da-da-dun-da(peown pewon)
Dundu, dun, dun dun (wee ióóó!)DUNDUNDUNDUNDUNDUNDUNDUN
(DÁ-LHE GONZAGA!)
weiooooooon weión weión weión weión weeeion wueioooon weio weio weio weiooo, wei wei weió wei wei weió wei wei weió wei wei weió WEEEEEEEEEEEEIIIIÓÓÓÓÓ!! weeeio wÊeeeeo woooon fon fonronfo Dun-dun da da-da-dun-da (BOOOOOOOOOM!)
weck weck wick Hahahaha hae...

Músicas mais populares de Pump It Up

Outros artistas de