Samotna Rzeka

Czasami nie wiem
Co ze sob¹ zrobiæ jesteœ zawsze a to
Naprawde mi szkodzi

S³ów brak a zreszt¹
S³ów jest i tak za du¿o
Te same sytuacje
Tak nu¿¹ nu¿¹ nu¿¹

Zostaw mnie sam¹
Choæ na troche
Wyjed najlepiej
Gdzieœ daleko
Zostaw mnie sam¹
Daj pomarzyæ
Jak rybak nad samotn¹ rzek¹

Przyjrze sie Tobie
Raz jeszcze na nowo
Rzeko co nieco mi podpowie
Jeœli odjedziesz gdzieœ daleko
Zostawisz mnie sam¹ sobie

A kiedy wrócisz
Byæ mo¿e mnie zastaniesz
Tak¹ sam¹ a mo¿e zapomnian¹
Mi³oœæ bez rozstania
Jest jak bez kolców ró¿a
A ró¿a bez kolców
to nuda nuda nuda

Músicas mais populares de Maanam

Outros artistas de Pop