Ve Zafer

"Gül yaným, güzel yaným" dediler bu vatana...
Yoksulun elindeki bir avuç buðdaya rüzgar olana, fýrtýna olup dikildiler...
Çatladý toprak, sular tutunmaya çalýþtý kýyýya...
Çiftçiler býraktýlar topraðý sürmeyi. balýkçýlar aðlarý, iþçiler fabrikalarý...
Madenciler çýktýlar yeraltýndan.
Mavi boranlar, kanat kanada kuþattýlar bütün yaþamý.
Býrakarak düþenleri þehirlerin ufkuna, fýrtýnadan fýrtýnaya havalandýlar...
Onlar, onlar borandýlar...

Músicas mais populares de Grup Yorum

Outros artistas de Folk