Betoch Hakesem

Mitoch arafel at chozeret
el toch nishmati habo'eret
ve'at yafah shezeh ko'ev
at ha'achat hachi sheli balev.

Veshuv mis'takel be'einaich
panai mish'takfot befanaich
veshum davar lo hish'tanah
at bechayai tamid harishonah

Yesh ba'olam yam ahavah
ach ein ishah kamoch ani nishba

Elohim, k'shebach ani noge'a
Elohim, halev sheli yode'a
she'ani betoch hakesem,
merachef le'lo milim.
(x2)

Ra'iti tzva'im ba'einaim
ach lach yesh kachol shel shamaim
shemesovev li et halev
ve'at yafah, yafah shezeh ko'ev

Yesh ba'olam yam ahavah
ach ein ishah kamoch ani nishba

Elohim...

Músicas mais populares de Eyal Golan

Outros artistas de Axé