Keltský válecník

Ohnì Samhainu záøí v hvìzdnaté noci
vzpomínáme na muže,jež padli pro naši zem
keltská Bohemia spoutaná øetìzy
hrom znící krajinou je signálem v boj

hledí na zemi svou s bolestí v srdci
èas odvál bitev kryk a zpìv vítìzství
kdy silné paže a štíty zemi chránily
a muži platili daò národu krví

keltský váleèník, bílý rytíø
jedna rasa a národ,jedna krev

keltský váleèník, bílý rytíø
jedna rasa a národ,jedna krev

hrdá zem po staletí bouøemi zmítaná
roní krvavé a hoøké slzy poroby
druidové a váleèníci se vracejí z temnot
její nejlepší synové se nebojí smrti

Keltský váleèník, bílý rytíø
jedna rasa a národ,jedna krev

Keltský váleèník, bílý rytíø
jedna rasa a národ,jedna krev

Keltský váleèník, bílý rytíø
jedna rasa a národ,jedna krev

Keltský váleèník, bílý rytíø
jedna rasa a národ,jedna krev

Músicas mais populares de Buldok

Outros artistas de Indefinido